กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
ตารางสอน Onsite ของครู ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2

ตารางเรียน Onsite ของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2ตารางสอน Onsite ของครู ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1

ตารางเรียน Onsite ของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1ตารางสอน Online ของครู ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1

ตารางเรียน Online ของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1
คำสั่งสอนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 486.86 KB