เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน


เพลงมาร์ชโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

    น้ำเงินชมพู ดูเด่น เป็นสง่า
แหล่งศึกษา พัฒนา เยาวชนไทย
ผดุงเกียรติ พัทลุง รุ่งวิไล
นามเกริกไกร ป่าพะยอม พิทยาคม

    ณ ลานโย ถิ่นงาม นามสถิต
สร้างชีวิต คนดี มีสุขสม
อักษรย่อ ป.ท. ชนชื่นชม
ป่าพะยอม รื่นรมย์ สุขสมบูรณ์

    เรารักเรียน ทั่วหน้า สามัคคี
วินัยดี มีจรรยา พาเกื้อกูล
มีธรรมะ วัฒนธรรม เจิดจำรูญ
พร้อมเพิ่มพูน กิจกรรม การกีฬา

    สัญลักษณ์ ดอกพะยอม หอมระรื่น
พันธุ์ไม้งาม สดชื่อ สุขหรรษา
ตะแบกงาม บัวบาน ตระการตา
สุขอุรา แดนดิน ถิ่นปอทอ
แหล่งวิชา แดนดิน ถิ่นปอทอ

MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.22 MB