รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
320 หมู่ 9   ตำบลบ้านพร้าว  อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
เบอร์โทรศัพท์ 074624412 เบอร์แฟกส์ 074624412
Email : papayompit@pyk.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :