ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63


 

   *   ยังไม่มีข้อมูล

 

 

 

          

          

   

    


ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93110
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7462-4412. All Rights Reserved.