ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63สถิติผู้เยี่ยมชมตั้งแต่ 2 ก.ค. 56

         ข่าวประชาสัมพันธ์

          *   แข่งขันระหว่างวันที่ 25-26 ก.ค. 56 ณ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
          *   การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่อง สัญญาณ ม.4-6 และ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิด สร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม. 4-6 ทำการแข่งขัน 2 วัน ในวันที่ 25-26 ก.ค. 56 

กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


ชื่อกิจกรรม

ระดับชั้น

จำนวน
ผู้เข้าแข่งขัน/ทีม

จำนวนครูผู้ควบคุม

ม.1-3

ม.4-6

1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

*

*

3  คน

1-2  คน

2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง

*

*

3  คน

1-2  คน

3. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์

*

*

3  คน

1-2  คน

4. การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

*

*

3  คน

1-2  คน

5. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

*

*

2  คน

1-2  คน

6. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินจากพื้น)

*

 

2  คน

1-2  คน

7. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ)

*

 

2  คน

1-2  คน

8. การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่อง สัญญาณ

 

*

3  คน

1-2  คน

9. การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิด สร้างสรรค์ (Fantasy Flying)

 

*

3  คน

1-2  คน

   


ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93110
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7462-4412. All Rights Reserved.