ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศููนย์หุ่นยนต์ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63


 
สถิติผู้เยี่ยมชมตั้งแต่ 2 ก.ค. 56

        ข่าวประชาสัมพันธ์

             *   แข่งขันระหว่างวันที่ 25-26 ก.ค. 56 ณ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง


กิจกรรมการแข่งขันศูนย์หุ่นยนต์


ชื่อกิจกรรม

ระดับชั้น

จำนวน
ผู้เข้าแข่งขัน/ทีม

จำนวนครูผู้ควบคุม

ม.1-3

ม.4-6

1. การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ

*

*

3  คน

1-2  คน

2. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ

*

*

3  คน

1-2  คน

3. การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม

*

4  คน

1-2  คน

4. การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี

*

*

3  คน

1-2  คน


ศูนย์หุ่นยนต์ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93110
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7462-4412. All Rights Reserved.