ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 


 

                                      จดหมายข่าวโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

จดหมายข่าวฉบับเดือน ธันวาคม 2553

ฉบับเดือน ธ.ค. 53
ฉบับเดือน ม.ค. 54
ฉบับเดือน พ.ค. 54

ฉบับเดือน พ.ค. 55
ฉบับเดือน พ.ย. 55
ฉบับเดือน ก.พ. 56

 
ฉบับเดือน พ.ค. 56
ฉบับเดือน พ.ย. 56

 


Copyright © โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93110
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7462-4412. All Rights Reserved.