ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 


 

 

                      
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรต่าง ๆ

 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ คลิกดาวน์โหลด

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้วย G suite For Education
คลิกดาวน์โหลด
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

                                 
                    

                               

 


Copyright © โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93210
E-mail : papayompit@pyk.ac.th /โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7462-4412. All Rights Reserved.