ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 


 

                      

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปี 2563

 

คลิ๊กภาพ

 

 


Copyright © โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93210
E-mail : papayompit@pyk.ac.th /โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7462-4412. All Rights Reserved.