ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงgooglefackbooktwitteryoutube


February 19, 2014

 

          » เมื่อวันที่ 22 ก.ค.57 นักเรียนโครงการ วมว.ม.4 และ ม.5 เข้าร่วมโครงการทดสอบความถนัดทางวิชาการ ณ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จ.สงขลา

           » ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 "โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี" ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)


                          


Copyright © โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93110
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7462-4412. All Rights Reserved.