ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
..............................................................................................................................................................................

googlefackbooktwitteryoutube


February 19, 2014

 

          » เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.57 นักเรียนโครงการ วมว.ม.4 และ ม.5 เข้าร่วมโครงการทดสอบความถนัดทางวิชาการ ณ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จ.สงขลา

 

           » การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ใน "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์
ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาลัย ระยะที่ ๒"(โครงการ วมว.) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เปิดรับสมัครวันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ (คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sci.tsu.ac.th/sci/ หรือ  http://scius.most.go.th )


                          


Copyright © โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93110
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7462-4412. All Rights Reserved.