ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
     โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนทั่วไป ในปีการศึกษา 2559 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

googlefackbooktwitteryoutube


February 19, 2014

 

          » โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ “โครงการส่งเสริม
และพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี”
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
(คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

          » จัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ โดยวิธีตกลงราคา (สำหรับโรงเรียนในฝัน) คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

                  

 

           » ประกาศผลสอบ "โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4 ปีการศึกษา 2559 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม


                                     


Copyright © โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93110
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7462-4412. All Rights Reserved.