ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง                                                                                                                                                                       

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายพิชัย  บุษรารัตนื  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม  ร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ  และร่วมถวายความอาลัย  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร                  ณ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

googlefackbooktwitteryoutube


February 19, 2014

 
ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ปีการศึกษา 2561

   
       
          » โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

(คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม)                    

 

            » ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

          » ประกาศสอบ "โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4 ปีการศึกษา 2559 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

     

       

     

   

     


Copyright © โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93110
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7462-4412. All Rights Reserved.