ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 


 

   

                   
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


 

สรุปงบรายจ่ายคงเหลือตามแผนฏิบัติการ
ตารางจัดสรรงบ

สรุปงบคงเหลือ

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

                                 
                    

                               

 


Copyright © โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93210
E-mail : papayompit@pyk.ac.th /โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7462-4412. All Rights Reserved.