ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 


 

                      

    กลุ่มบริหารงบประมาณ

                          

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง
โครงสร้างบริหารงานโรงเรียน
เอกสารประกอบการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 64
รายงานข้อมูล DMC ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563
รายงานข้อมูล DMC ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563