ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 


 

 

ภาพกิจกรรม

สอบธรรมศึกษา
     วันที่ 5 มีนาคม 2564 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม เป็นสนามสอบธรรมศึกษา

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาด
     วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม


กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
     วันที่ 27 มกราคม 2564 หมู่ยุวกาชาด โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย โดยมีนายโชติ จิตขาว นายกหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม พร้อมด้วยรองนายกหมู่ยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และสมาชิกยุวกาชาดทุกระดับชั้น เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตน มอบเกียรติบัตรให้กับ ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาดดีเด่น​ หลังเสร็จพิธีทกคนได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม


กิจกรรม วันกำเนิดโรงเรียน
  
   โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 โดยช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

อบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรในศตวรรษที่21
       เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร ในสหวิทยาเขตควนขนุน จำนวน 267 คน จาก 10 โรงเรียน ได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรในศตวรรษที่21 โดยมีวิทยากร นายมานิตย์ คณะโต อดีตผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจกกฎหมายอุทธรณ์ และร้องทุกข์ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ณ หอประชุมโรงเรียนควนขนุน

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีศึกษา 2563
        โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

ต้อนรับ นางสาวลัดดา แสงจันทร์ รองอำนวยการโรงเรียน สู่รั้วโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
        โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดเตรียมการต้อนรับรองผอ.ลัดดา แสงจันทร์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน จากโรงเรียนควนพระสาครินทร์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563

ลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

ต้อนรับ นางวิลาสินี ปานแก้ว รองอำนวยการโรงเรียน สู่รั้วโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
        โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดเตรียมการต้อนรับรองผอ.วิลาสินี ปานแก้ว ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน จากโรงเรียนกันตังพิทยากร เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563
        นายโชติ จิตขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563   ณ หอประชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
        โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

ลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

ต้อนรับ นายโชติ จิตขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน สู่รั้วโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
        โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดเตรียมการต้อนรับผอ.โชติ จิตขาว ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จากโรงเรียนกันตังรัษฏาศึกษา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม ชาวลานโยแบ่งปันน้ำใจต้านภัยโควิด
       
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรมชาวลานโยแบ่งปันน้ำใจต้านภัยโควิด โดยมอบถุงยังชีพให้กับนักเรียน ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม วันลอยกระทง
       
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมย่อยๆ เช่น การประกวดร้องเพลง การประกวดนางนพมาศ และการประกวดกระทง ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

ต้อนรับ ผู้อำนวยการ นฤนันท์ เพชรสุวรรณ สู่รั้วโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
        โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดเตรียมการต้อนรับผอ.นฤนันท์ เพชรสุวรรณ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จากโรงเรียนอุดมวิทยายน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

ลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม งานเลี้ยงเกษียณ ปี 2562
        โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะครู และบุคลากรของโรงเรียน ได้จัดงานเลี้ยงเกษียณ ผอ.พิชัย บุษรารัตน์ รองพีระพัฒน์ วรเนติวุฒิ นายธีระภัชร์ ชูส่งแสง และนายนฤดล ดาวดวง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562
คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมงานแข่งขันกีฬา กรีฑาอำเภอ ครั้งที่ 25
       โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน กีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึษา ประชาชน อำเภอป่าพะยอม เมื่อวันที่ 14
สิงหาคม 2562

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม วันแม่ 2562
       โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กำหนดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันอาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ได้จัดพิธีวางพานพุ่ม กล่าวคำอาเศียรวาท ร่วมลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
     โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม กีฬาสีภายในโรงเรียน ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ และมีพิธีเปิด ในวันที่ 30 มิถุนายน 2562

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม วันสุนทรภู่ วันต้านยาเสพติดโลก
  
   โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ วันต้านยาเสพติดโลก ในงานมีกิจกรรม ร่ายรำ รำมโนราห์ การแสดงละครเกี่ยวกับวรรณคดีต่างๆ การแต่งกลอน การวาดภาพ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562
        นายพิชัย บุษรารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีศึกษา 2562
        โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2562
        โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2562 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  เมื่อวันที่   14  พฤษภาคม 2562  ณ อาคารหอประชุม
คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมโครงการพัฒนาครู และบุคลากรโรงเรียนวิถีพุทธ
  
   โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาครู และบุคลากรโรงเรียนวิถีพุทธ ณ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ม.1
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

 

เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ม.2
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านชายคลอง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ. พัทลุง ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

 

วันครูอำเภอป่าพะยอม ประจำปี ๒๕๖๒
สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอป่าพะยอม จัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ และเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติยศของผู้ประกอบวิชาชีพครู  เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม วันกำเนิดโรงเรียน
        โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรมวันกำเนิดโรงเรียน ในวันที่ 29 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน โดยมีกิจกรรมทำบุญ การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อื่นๆ เมื่อวันศุกร์ ที29 ธันวาคม 2561

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม วันลอยกระทง
       
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมย่อยๆ เช่น การประกวดร้องเพลง การประกวดนางนพมาศ และการประกวดกระทง ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2 /2561 
     โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2/2561 มีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ปกครอง ในส่วนนักเรียน เรียนดี เมื่อวันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม วันแม่ 2561
       โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กำหนดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ได้จัดพิธีวางพานพุ่ม กล่าวคำอาเศียรวาท ร่วมลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมงานแข่งขันกรีฑาจังหวัด
       โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม ในงานกรีฑาจังหวัด เมื่อวันที่
5 สิงหาคม 2561

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม


กิจกรรมงานแข่งขันกีฬา กรีฑาอำเภอ ครั้งที่ 24
       โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน กีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึษา ประชาชน อำเภอป่าพะยอม เมื่อวันที่ 11
- 12 กรกฎาคม 2561

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
     โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม กีฬาสีภายในโรงเรียน ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ และมีพิธีเปิด ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
        นายพิชัย บุษรารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561    ณ หอประชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

โครงการ ค่ายคุณธรรมนำชีวิตสดใส ห่างไกลยาเสพติด ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
         โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ ค่ายคุณธรรมนำชีวิตสดใส ห่างไกลยาเสพติด ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2560  ณ หอประชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560
        นายพิชัย บุษรารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน                           2560    ณ หอประชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2560
        โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2560 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  เมื่อวันที่   9 -10  พฤษภาคม 2560  ณ อาคารหอประชุม
คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม วันเปิดรั้วโรงเรียน Open House
  
   โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรม วันเปิดรั้วโรงเรียน และบูรณาการวันอัครศิลปิน ขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ในงานมีการจัดกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ การออกบูทขายของ ของนักเรียนแต่ละชั้นเรียน มีการจัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ และโครงงาน IS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ม.2
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายลูกเสืออ่าวท่ายาง ต.เกาะหมาก อ. ปากพะยูน จ. พัทลุง ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมพาพันธ์ 2561

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ม.1
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

วันครูอำเภอป่าพะยอม ประจำปี ๒๕๖๑
สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอป่าพะยอม จัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ และเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติยศของผู้ประกอบวิชาชีพครู  เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม วันคริสต์มาส
       โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดงานวันคริสต์มาส โดยมีกิจกรรมสอยดาว แข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ
และกิจกรรมต่างๆ ที่ทางหมวดจัดให้แก่นักเรียนและคณะครู

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรร

กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2/2560 
     โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2/2560 มีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ปกครอง ในส่วนนักเรียน เรียนดี เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม วันลอยกระทง
       
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมย่อยๆ เช่น การประกวดร้องเพลง การประกวดนางนพมาศ และการประกวดกระทง ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม สอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2560
        โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม เป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2/2560 ธรรมศึกษาชั้นตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม งานเลี้ยงเกษียณ ครูเพ็ญศรี  เลกากาญจน์
        โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะครู และบุคลากรของโรงเรียน ได้จัดงานเลี้ยงเกษียณ ครูเพ็ญศรี      เลกากาญจน์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560
คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม วันแม่ ๒๕๖๐
       โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กำหนดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ได้จัดพิธีวางพานพุ่ม กล่าวคำอาเศียรวาท ร่วมลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
     โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม กีฬาสีภายในโรงเรียน ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ มาตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม  2560 ในช่วงคาบกิจกรรม และมีพิธีเปิด ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยมี ดร.สุชาติ  สุขสถิตย์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เป็นประธานในพิธี

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

โครงการ ค่ายคุณธรรมนำชีวิตสดใส ห่างไกลยาเสพติด ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
         โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ ค่ายคุณธรรมนำชีวิตสดใส ห่างไกลยาเสพติด ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2560  ณ หอประชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560
        นายพิชัย บุษรารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน                           2560    ณ หอประชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2560
        โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2560 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  เมื่อวันที่   9 -10  พฤษภาคม 2560  ณ อาคารหอประชุม
คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม สรรหานักเรียนดีศรีป่าพะยอม
 
    โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ได้จัดสรร คัดเลือกนักเรียนดีศรี ป่าพะยอม โดยมีผู้อำนวยการพิชัย บุษรารัตน์ เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน เมื่อวันจันทร์ ที่27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณหน้าเสาธง

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม วันเปิดรั้วโรงเรียน Open House
  
   โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรม วันเปิดรั้วโรงเรียน และบูรณาการวันอัครศิลปิน ขึ้นในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560ในงานมีการจัดกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ การออกบูทขายของ ของนักเรียนแต่ละชั้นเรียน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และโครงงาน IS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ม.1และ2
        โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ค่ายลูกเสือลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม วันครู
       โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมร่วมกับสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอป่าพะยอม ได้จัดงานวันครู ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา รองอธิการบดี มาเป็นประธานในพิธี มีการ มอบโล่ เกียรติบัตร แด่คณะครูที่มีผลงานประจักษ์ ในส่วนของหนึ่งแสนครูดี , ครูจรรยาบรรณ , ครูที่มีผลงานดีและประจักษ์ชัด เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม วันกำเนิดโรงเรียน
        โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรมวันกำเนิดโรงเรียน ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน โดยมีกิจกรรมทำบุญ การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อื่นๆ เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม พิธีตั้งศาลทวดลานโย
        โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ทำพิธีตั้งศาลทวดลานโย โดยมีคณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม รวมพลังแห่งความภัคดี และรำลึกถึงพระบามสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
        โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภัคดี และรำลึกถึงพระบามสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณหอประชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม สอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๙
        โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม เป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม วันลอยกระทง ๒๕๕๙
        โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และการประกวดวาดภาพเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง การร้องเพลงเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการออกร้านขายของเศรษฐกิจพอเพียง เดินตามรอยพ่อ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๙
     โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๙ มีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ปกครอง ในส่วนนักเรียน เรียนดี เมื่อวันเสาร์ ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมน้อมลำรึกพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย
     วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายพิชัย  บุษรารัตนื  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
ร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ  และร่วมถวายความอาลัย  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร   ณ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม ค่ายโครงการโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ สอวน. เคมี
       โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม เป็นศูนย์ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ สอวน.
เคมี ระหว่างวันที่ ๘-๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมีนักเรียนจากหลาย โรงเรียนเข้าร่วม จำนวนนักเรียน ๒๗ คน

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม การประเมิน ติดตาม โรงเรียนในฝัน
       โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม สรุปและรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนในฝัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยสำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม วันแม่ ๒๕๕๙
       โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ได้จัดพิธีวางพานพุ่ม กล่าวคำอาเศียรวาท ร่วมลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดพัทลุง
  
   โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ซึ่งเป็นตัวแทนของอำเภอป่าพะยอมในส่วนของขบวนพาเหรด ในการร่วมเดินขบวนการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน นักศึกษา ปละประชาชนจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม นำชีวิตสดใส
  
   โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม นำชีวิตสดใส ห่างไกลยาเสพติด ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการ และมีหน่วยงานของเทศบาลตำบลบ้านพร้าว และศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อยเข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดลานแซะ ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมงานแข่งขันกีฬา กรีฑาอำเภอ ครั้งที่ 22
       โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน กีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึษา ประชาชน อำเภอป่าพะยอม เมื่อวันที่ 14
- 15 กรกฎาคม 2559

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม วันสุนทรภู่ วันต้านยาเสพติดโลก
  
   โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ วันต้านยาเสพติดโลก โดยมี นายพีระพัฒน์ วรเนติวุฒิ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด ในงานมีกิจกรรม ร่ายรำ รำมโนราห์ การแสดงละครเกี่ยวกับวรรณคดีต่างๆ การแต่งกลอน การวาดภาพ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559
  
   โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม กีฬาสี ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆมาตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ในช่วงคาบกิจกรรม และมีพิธีเปิด ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 โดยมี ดร.สุชาติ สุขสถิตย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เป็นประธานในพิธี

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม วันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๙
  
   โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม วันไหว้ครู โดยมีรองพีระพัฒน์ วรเนติวุฒิ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม Challenge Day 2016
  
   โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม Challenge Day เพื่อให้ครู บุคลากร และนักเรียน มีส่วนร่วมในการออกกำลังกาย
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปี ๒๕๕๘
  
   โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 และการประชุมผู้ปกครอง โดยทางโรงเรียนได้เชิญเจ้าหน้าที่ จาก Student Care มาให้คำแนะนำการใช้งานระบบดูแลนักเรียนด้วยการสแกนบัตรนักเรียนในการเข้า - ออก โรงเรียน เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2558
  
   โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2558 โดยมีการมอบดอกไม้ให้แก่นักเรียน และการจัดกิจกรรมการแสดงบนเวที และการร่วมยินดีจากรุ่นน้องสู่รุ่นพี่ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดี ศรีป่าพะยอม
  
   โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่ได้รับคัดเลือก นักเรียนดี ศรีป่าพะยอม ในแต่ละระดับชั้น ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี / ยุวกาชาด / อาสาพัฒนา / บำเพ็ญประโยชน์ / นศท.
  
   โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด อาสาพัฒนา บำเพ็ญประโยชน์ และ กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ในช่วงวันที่ 10 -12 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีนักเรียนแต่ละช่วงชั้นเข้าร่วมกิจกรรมตามที่โรงเรียนได้จัดขึ้น

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรร

กิจกรรม วันเปิดรั้วโรงเรียน Open House
  
   โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรม วันเปิดรั้วโรงเรียน วันตรุษจีน และบูรณาการวันอัครศิลปิน ขึ้นในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีนายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12 เป็นประธานในพิธี ในงานมีการจัดกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรร

กิจกรรม จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตน และสวนสนามของยุวกาชาด
  
   โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดขึ้นในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์อุปถัมภ์สภากาชาดไทยที่ทรงมีพระชนม์มายุครบ ๘๘ พรรษา โดยมี นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงมาเป็นประธานในพิธี

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรร

กิจกรรม ประเมินนักเรียนพระราชทาน
  
   โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ได้ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด โดยมีนางสาวภัทรนันท์ บุญหาว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในโครงการ วมว. เข้ารับการประเมิน เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรร

กิจกรรม วันครู
  
   โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมร่วมกับสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอป่าพะยอม ได้จัดงานวันครู ณ หอประชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม โดยมี นายเจริญ เปลี่ยวจิตร นายอำเภอป่าพะยอม มาเป็นประธานในพิธี มีการ มอบโล่ เกียรติบัตร แด่คณะครูที่มีผลงานประจักษ์ ในส่วนของหนึ่งแสนครูดี , ครูจรรยาบรรณ , ครูที่มีผลงานดีและประจักษ์ชัด เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรร

กิจกรรม วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน
  
   โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมี รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา มาเป็นประธานในพิธี

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรร

กิจกรรม วันคริสต์มาส
       โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดงานคริสต์มาส โดยมีกิจกรรมสอยดาว แข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ
และกิจกรรมต่างๆ ที่ทางหมวดจัดให้แก่นักเรียนและคณะครู

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรร

กิจกรรม WHITE SPACE พื้นที่สีขาว

     ด้วยนักศึกษาคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดกิจกรรมโครงการ ลด ละ เลิกบุหรี่ และแอลกอฮอล์ ภายใต้หัวข้อ "WHITE SPACE พื้นที่สีขาว" ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรร

กิจกรรม การศึกษาดูงาน

      คณะครูและนักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ได้ร่วมกันต้อนรับ คณะครู และสภานักเรียน โรงเรียนควนเนียงวิทยา ในการศึกษาดูงาน ในส่วการทำงานของสภานักเรียน และการร่วมมือกันระหว่างสภานักเรียนชุดเก่ากับชุดใหม่

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรร

กิจกรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕

      คณะครู และนักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ได้เดินทางเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๕ โดยมี ๑๓ รายการที่ชนะเลิศ เหรียญทองระดับเขต เข้าแข่งขันระดับภาคใต้ เมื่อวันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดสงขลา

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรร

กิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา

      คณะครู และนักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารหอประชุมและศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรร

กิจกรรม วันพ่อ ๒๕๕๘
       โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ได้จัดพิธีวางพานพุ่ม กล่าวคำอาเศียรวาท ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
และมอบเกียรติบัตรแก่พ่อดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม สอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๘
      
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม เป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม วันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘
      
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม การรำวงของคณะครู โดยมีกิจกรรมย่อยๆ เช่น LANYO Got Talent season 1 การประกวดนางนพมาศ และการประกวดกระทง คอนเสิร์ตพี่เพื่อน้อง และได้รัคววามบันเทิง จากวงดนตรีโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม และคณะสภานักเรียนโรงเรียนพัทลุง เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมใหญ่

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม การต้อนรับคุณครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง
        โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดเตรียมการต้อนรับครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง จากโรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง และ โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๙ และ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม การขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์ครั้งที่ ๑
       โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์ครั้งที่ ๑ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2/2558
        โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2/2558 มีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ปกครอง ในส่วนนักเรียน เรียนดี เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

การประชุมประจำเดือน/ประชุมเปิดภาคเรียน
       
  พิธีมอบรางวัล โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

การประชุมประจำเดือน/ประชุมเปิดภาคเรียน
       
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ได้ดำเนินการประชุมก่อนเปิดภาคเรียน ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เพื่อวางแนวทางในงานด้านต่างๆ

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม ศึกษาดูงาน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
       โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม งานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ ๑๑
       โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ได้มีส่วนในการจัดสถานที่เพื่อดำเนินการแข่งขันในงานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ ๑๑ ในวันที่ ๙-๑๑ กันยายน ๒๕๕๘

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม วันแม่ ๒๕๕๘
       โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ได้จัดพิธีวางพานพุ่ม กล่าวคำอาเศียรวาท ร่วมลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมงานแข่งขันกรีฑาจังหวัด
       โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ได้รับเป็นตัวแทนร่วมเดินขบวนของอำเภอป่าพะยอม ในการเข้าร่วมกิจกรรมงานกรีฑาจังหวัด เมื่อวันที่
05 สิงหาคม 2558

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมงานแข่งขันกีฬา กรีฑาอำเภอ ครั้งที่ 21
       โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน กีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึษา ประชาชน อำเภอป่าพะยอม เมื่อวันที่9
- 10 กรกฎาคม 2558

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2558
    
      โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2558  โดยมี นายทวิชาติ  จันทร์ปาน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านพร้าว เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558
       โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ อาคารหอประชุม

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2558
        โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารหอประชุม

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2558
        โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2558 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เมื่อวันที่        12 -13 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารหอประชุม

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3,ม.6 ประจำปีการศึกษา 2557
        โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารหอประชุม

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม ตรุษจีน
       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม วันตรุษจีน หรือ วันปีใหม่จีน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณีการไหว้เจ้า หรือบรรพบุรุษของชาวไทยเชื่อสายจีน

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

ENGLISH CAMP 2014
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม ENGLISH CAMP 2014 เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 และ 5/1 ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ จังหวัดกระบี่

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

เปิดรั้วโรงเรียน
        โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน (OPEN HOUSE) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระ การแข่งขันนกกรงหัวจุก การละเล่นพื้นบ้าน การแข่งขันการทำแกง
น้ำเคยยอดหวาย  และการแสดงผลงานวิชา IS (Independent Study) เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   ณ อาคารหอประชุม

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ม.๒
       โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า เขาช่อง ตำบลกะช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ
        
การนำเสนอผลงาน โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ณ ห้องโสตศึกษา เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

วันครูอำเภอป่าพะยอม ประจำปี ๒๕๕๘
         สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอป่าพะยอม จัดงานวันครู ประจำปี๒๕๕๘ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ และเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติยศของผู้ประกอบวิชาชีพครู โ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม งานฉลองโรงเรียนรางวัลพระราชทาน และวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน
  
   โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดงานฉลองโรงเรียนรางวัลพระราชทานและวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน ณ หอประชุม
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงมาเป็นประธานในพิธี

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๑๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
      
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันศุกร์ ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗  ณ ห้องโสตศึกษา

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม วันคริสต์มาส
       โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรมสอยดาว ตอบคำถามภาษาอังกฤษ แข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ
และกิจกรรมต่างๆ
ที่ทางหมวดจัดให้แก่นักเรียนและคณะครู

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

ผกท. สำราญ    เรืองมาก
     ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ได้รับคัดเลือกเป็น ผู้บังคับกองผสมในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน
และสวนสนาม ของนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬากลางจิระนคร
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๗

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๔ ณ จังหวัดกระบี่
       โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ได้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๔ โดยมีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันด้วยกัน ๑๐ ทีม
เมื่อวันที่ ๑๐-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ จังหวัดกระบี่

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ ๒๕๕๗
       โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ได้จัดพิธีวางพานพุ่ม กล่าวคำอาเศียรวาท ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
    
  โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ ณ อาคารหอประชุม

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม วันลอยกระทง
      
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมย่อยๆ เช่น มวยทะเล การประกวดร้องเพลง การประกวดนางนพมาศ และการประกวดกระทง ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมใหญ่

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม ห้องเรียนอบอุ่น
       โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมห้องเรียนอบอุ่น โดยมีผู้ปกครอง นักเรียน และครูประจำชั้น นักเรียนห้องเรียนพิเศษเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
       โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม การศึกษาดูงาน
       โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช และโรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) ได้มีการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน โรงเรียนรางวัล
พระราชทาน ณ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม เมื่อวันที่ ๙ กันยายน และ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม วันแม่ ๒๕๕๗
       โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ได้จัดพิธีวางพานพุ่ม กล่าวคำอาเศียรวาท ร่วมลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมงานแข่งขันกรีฑาจังหวัด
       โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวนพาเหรด ในงานกรีฑาจังหวัด เมื่อวันที่
04 สิงหาคม 2557

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมงานแข่งขันกีฬา กรีฑาอำเภอ ครั้งที่ 20
       โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน กีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึษา ประชาชน อำเภอป่าพะยอม เมื่อวันที่
17 - 18 กรกฎาคม 2557

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557
       โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ อาคารหอประชุม

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

การมอบตัวนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557
       โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรมการมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 9 -10 เมษายน 2557 ณ อาคารหอประชุม

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2557
        โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2557 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4                      ณ อาคารหอประชุม

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2557
        โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2557 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เมื่อวันที่ 9 -10 เมษายน 2557 ณ อาคารหอประชุม

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2556
        โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 ณ อาคารหอประชุม

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

เปิดรั้วโรงเรียน
        โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล ภายในงานจัดให้มีกิจกรรม วันอัครศิลปิน และการแสดงผลงานวิชา IS (Independent Study) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารหอประชุม

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ม.2
        โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า เขาช่อง ตำบลกะช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

ประเมินคุณภาพภายนอก
        โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพ การศึกษา (สมศ.) ระหว่างวันที่ 3-5 ก.พ. 57 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
        เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมรับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด โดยมีผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติ และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมตรวจประเมิน ณ หอประชุม โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

วันครูอำเภอป่าพะยอม ประจำปี 2557
         สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอป่าพะยอม จัดงานวันครู ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ และเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติยศของผู้ประกอบวิชาชีพครู โดยได้รับเกียรติจาก นายโชคชัย วชิตะกุล นายอำเภอป่าพะยอม เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

วันกำเนิดโรงเรียน
         โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 34 ปีวันกำเนิดโรงเรียน โดยจัดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2556

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63 ศูนย์หุ่นยนต์ ศูนย์วิทยาศาสตร์

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีศึกษา 2556
        โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

Exercise for healthy plus.
        กลุ่มนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรม Exercise for healthy plus.
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบวก เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายกันมากขึ้น โดยมี ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้แทนชุมชนของ อำเภอป่าพะยอม ร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 56 ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม 12 สิงหา มหาราชินี
        เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556
        โอกาสนี้ นายพิชัย บุษรารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พร้อมกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

แข่งขันทักษะวิชาการ
        โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และการแข่งขันทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์) ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน ในระดับภาค
เมื่อวันที่ 25-26 ก.ค. 56

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

โครงการธนาคารโรงเรียน
        โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมร่วมกับธนาคารออมสิน จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือ "โครงการธนาคารโรงเรียน"
เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 56 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

พะยอมเกมส์ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2556
        โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมร่วมกิจกรรม "พะยอมเกมส์" ครั้งที่ 19 ประจำปี 2556 ซึ่งเป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ประจำปี ของอำเภอป่าพะยอม โดยส่งขบวนพาเหรด และกองเชียร์ร่วมกิจกรรมในนามเทศบาลตำบลบ้านพร้าว เมื่อวันที่
4 ก.ค. 56 ณ สนามหน้าอำเภอป่าพะยอม

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2556
        โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2556 โดยมี นายทวิชาติ  จันทร์ปาน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านพร้าว เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 56

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556
        นายพิชัย บุษรารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีศึกษา 2556
        โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2556 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วัลลภา คชภักดี ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม เป็นประธาน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

ฉลองโล่รางวัลพระราชทาน
        โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรมฉลองโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อ เป็นการแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ร่วมโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ จนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2555
        โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมี นายพิชัย บุษรารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ณ หอประชุม โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

ENGLISH CAMP 2013
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม ENGLISH CAMP 2013 เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ใน เพลา เบย์ รีสอร์ท อ.ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

OPEN HOUSE TO ASEAN
        โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรม เปิดรั้วโรงเรียนสู่อาเซียน (OPEN HOUSE TO ASEAN) โดยได้รับเกียรติจาก นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

วันครูอำเภอป่าพะยอม ประจำปี 2556
         สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอป่าพะยอม จัดงานวันครู ประจำปี 2556 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ และเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติยศของผู้ประกอบวิชาชีพครู โดยได้รับเกียรติจาก นายสถาพร ประทุมทอง นายอำเภอป่าพะยอม เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

วันกำเนิดโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
         โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปีวันกำเนิดโรงเรียน โดยจัดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน และกิจกรรมการปล่อยปลา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2555

คลิ๊ก...ชมภาพกิจกรรม

 

 


Copyright © โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93210
E-mail : papayompit@pyk.ac.th /โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7462-4412. All Rights Reserved.