ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 


 

ผูู้บริหาร
               
       
ผู้อำนวยการโรงเรียน
   
       
 
   
             
       
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
   
                 
                 
     
 
     
หัวหน้ากลุ่ม
หัวหน้ากลุ่ม
หัวหน้ากลุ่ม
หัวหน้ากลุ่ม
หัวหน้ากลุ่ม
 
     
บริหารทั่วไป
บริหารวิชาการ
งบประมาณ
บริหารงานบุคคล
บริหารกิจการนักเรียน
                 
                 
                 
                 

 


Copyright © โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93210
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7462-4412. All Rights Reserved.