ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 


 

                      

    กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

                          

ข้อปฏิบัติในห้องเรียน
เอกสาร SDQ
สถานศึกษาสีขาว
ระเบียบทรงผมนักเรียน