ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 


 

                      
เอกสารต่าง ๆ

 


แบบฟอร์มหลักสูตรโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง (SAR) ครู
ข้อมูล DMC วันที่ 9 ธันวาคม 2563
ข้อมูล DMC วันที่ 18 กรกฎาคม 2563
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

                                 
                    

                               

 


Copyright © โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93210
E-mail : papayompit@pyk.ac.th /โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7462-4412. All Rights Reserved.