ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 


 

                      

                                 แบบฟอร์มโครงการ
                                 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
                                 แบบฟอร์มสมัครขอใช้อินเทอร์เน็ตโรงเรียน
                                
 ตัวอย่างหน้าปกเอกสารประกอบการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

 

 


Copyright © โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93110
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7462-4412. All Rights Reserved.