ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 


 

   

                   
แบบฟอร์มเกษียณนุสรณ์

 

แบบฟอร์มเกษียณนุสรณ์แบบที่ 1

แบบฟอร์มเกษียณนุสรณ์แบบที่ 2


แบบฟอร์มเกษียณนุสรณ์แบบที่ 3

แบบฟอร์มเกษียณนุสรณ์แบบที่ 4
แบบฟอร์มเกษียณนุสรณ์แบบที่ 5
   
   
   

                                                   
                               


Copyright © โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93210
E-mail : papayompit@pyk.ac.th /โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7462-4412. All Rights Reserved.